Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện kiểm tra, hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo huyện kiểm tra, hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động

Ngày 16/11/2021, ông Châu Văn Bo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông cùng lãnh đạo ngành Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động tại các xã Hòa Bình, Tân Công Sính, An Long, An Hòa và Phú Ninh.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các xã có thành lập Trạm y tế lưu động, tuy nhiên một số Trạm y tế lưu động xã còn gặp khó khăn về nhân sự, trang thiết bị y tế, thuốc men và phương tiện truyền thông...

Trên cơ sở đó, ông Châu Văn Bo chỉ đạo: hướng đến chủ trương cách ly điều trị bệnh nhân F0 tại nhà, các xã nhanh chóng củng cố  hoàn thiện cơ bản Trạm y tế lưu động, lập danh sách cụ thể tài xế lái xe của Trạm túc trực 24/24; trang bị bình oxy, thuốc men và các vật dụng thiết yếu cho khu điều trị F0; khu này phải tách riêng biệt với khu điều trị bệnh nhân thông thường và phải mở con đường đi riêng vào khu điều trị F0 để tránh tình trạng lây chéo; bố trí nơi thu dung F0... đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Các Trạm y tế lưu động nào còn thiếu thiết bị y tế, thuốc men và phương tiện truyền thông,... thông tin về Trung tâm Y tế huyện xem xét, hỗ trợ kịp thời.

Trần Trọng Trung