Xuất bản thông tin

null Thu hoạch hơn 1.500 ha lúa Thu Đông năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thu hoạch hơn 1.500 ha lúa Thu Đông năm 2021

Trên địa bàn huyện Tam Nông hiện có 03 doanh nghiệp hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa vụ Thu Đông, với diện tích 891,6ha gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Quốc tế gia, Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH MTV Thuốc BVTV - AFC. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời đã thu mua được 128 tấn lúa OM 18, với giá 5.450đồng/kg.

 

Nông dân trong Huyện hiện đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Thu Đông năm 2021 để bán cho các thương lái và doanh nghiệp đã liên kết thu mua lúa tươi tại ruộng. Tính đến ngày 15/11/2021, nông dân đã thu hoạch được trên 1.516ha lúa; năng suất bình quân đạt từ 5,5 - 06 tấn lúa/ha. Giá lúa OM 50404 từ 4.500 - 4.700đồng/kg, OM 5451 có giá 5.600đồng/kg, OM 18 có giá từ 5.400 - 5.600đồng/kg,… Với giá bán này, sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, nông dân còn lãi bình quân 15 - 17 triệu đồng/ha. Lúa sau thu hoạch đều được tiêu thụ hết, không tồn đọng lúa qua đêm tại ruộng.

Dự kiến, đến giữa tháng 12/2021, nông dân huyện Tam Nông sẽ thu hoạch dứt điểm 9.720 ha lúa vụ Thu Đông năm 2021. Tính đến giữa tháng 11/2021, nông dân trong Huyện đã gieo sạ được 2.633ha lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tập trung tại các xã An Hòa, Phú Ninh, Phú Cường và Phú Hiệp. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 12/2021, nông dân trong Huyện sẽ gieo sạ đứt điểm 29.781ha lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022.

Trần Trọng Trung