Xuất bản thông tin

null Agribank Tam Nông giảm lãi suất cho khách hàng do dịch COVID-19.

Chi tiết bài viết Tin tức

Agribank Tam Nông giảm lãi suất cho khách hàng do dịch COVID-19.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, ngay từ đầu năm 2021, Agribank Tam Nông đã tập trung nguồn vốn và phát vay kịp thời cho các hộ dân và doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 31/10/2021, Agribank Tam Nông đã phát vay cho gần 8.000 khách hàng trong Huyện, với dư nợ gần 1.555 tỷ đồng.

Bà Tần Thị Ngân Trang, Phó Giám đốc Agribank Tam Nông cho biết: để giảm bớt khó khăn và hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ ngày 15/7/2021 đến 31/12/2021, Agribank Tam Nông đã giảm 10% lãi suất cho tất cả các khách hàng còn dư nợ đến giữa tháng 07/2021.

Theo đó, tổng số tiền lãi được giảm gần 10 tỷ đồng; ngoài ra, những khách hàng vay vốn từ sau ngày 15/7/2021 cũng sẽ được xem xét giảm tối đa 10% so với lãi suất đang áp dụng hiện hành. Bên cạnh đó, Agribank Tam Nông còn cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc và lãi, đồng thời giữ nguyên nhóm nợ cho gần 2.000 khách hàng, với dư nợ gần 200 tỷ đồng. Agribank Tam Nông hiện đang chuẩn bị nguồn vốn cho vay phục hồi kinh tế sau dịch để phát triển sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp,

Trần Trọng Trung