Xuất bản thông tin

null Tam Nông tiêm mũi 2 Vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông tiêm mũi 2 Vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Ngày 01 và ngày 02/11/2021, lực lượng Y tế các xã, thị trấn trong huyện Tam Nông đã đồng loạt tổ chức chiến dịch tiêm phủ mũi 2 cho người dân đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Vero Cell phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện.

Qua 02 ngày, lực lượng Y tế huyện đã tiêm 17.000 liều vacxin Vero Cell ngừa COVID-19 mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc-xin Vero Cell từ đủ thời gian 03 đến 04 tuần. Trong quá trình tiêm, các điểm tiêm đều thực hiện cập nhật trực tiếp lên hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng của “Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19” theo bốn bước: tiếp đón, khám sàng lọc và xác nhận đủ điều kiện tiêm, tiêm và theo dõi sau tiêm, cấp giấy chứng nhận.

Theo thống kê đến ngày 02/11/2021, toàn huyện Tam Nông đã có 70% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi và 50% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng ngừa COVID-19.

Trần Trọng Trung