Xuất bản thông tin

null Làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

CAICACHHANHCHINH Tin hoạt động

Làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Ngày 26/10/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp do ông Phan Văn Hợp, Giám đốc sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và 12 xã, thị trấn thông qua kết quả nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn Huyện.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá huyện Tam Nông đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; xây dựng nhiều mô hình mới trong cải cách hành chính. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm còn vướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, tránh gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030,….

Thành Long