Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 20/10/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 20/10/2021

Từ 18 giờ ngày 19/10/2021 đến 06 giờ ngày 20/10/2021, ghi nhận 08 ca mắc mới, cụ thể:

- Về từ vùng dịch: 04 ca (An Giang: 01 ca; Bình Dương: 01 ca; Thành phố Hồ Chí Minh: 02 ca).

- 03 ca trong các cơ sở cách ly y tế.

- 01 ca trong cơ sở điều trị.

Số ca mắc cộng dồn: 9.335 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên PC-Covid.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP