Xuất bản thông tin

null Tiêm ngừa kịp thời dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiêm ngừa kịp thời dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Tiêm ngừa kịp thời dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Từ đầu năm 2020 đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản tương đối ổn định, đó là nhờ chủ động tiêm phòng đầy đủ. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các xã-thị trấn trong huyện tổ chức tiêm phòng được 272.667 con gia cầm. Trong đó, có 9.399 con gà và 263.268 con vịt…

Trong tháng tiêu độc khử trùng trên toàn huyện đã phun tiêu độc khử trùng môi trường, khu vực công cộng được gần 300 lít Benkocid, phát được 588 lít Benkocid cho các hộ chăn nuôi tự phun sát trùng chuồng trại; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện còn khuyến cáo người nuôi thực hiện nghiêm 5 không: không nuôi thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giấu dịch và không vứt xác gia cầm bừa bãi. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật; quản lý và kiểm soát tốt ở các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra tình hình mua bán, vận chuyển và đóng dấu kiểm định sản phẩm gia súc-gia cầm

Trần Trọng Trung.