Xuất bản thông tin

null Tam Nông phát hỗ trợ dứt điểm hơn 370 tấn gạo bằng nguồn dự trữ quốc gia

Trang chủ Tin tức

Tam Nông phát hỗ trợ dứt điểm hơn 370 tấn gạo bằng nguồn dự trữ quốc gia

Từ ngày 09 đến ngày 12/10/2021, đồng loạt 12 xã, thị trấn của huyện Tam Nông đã tổ chức phát hỗ trợ dứt điểm (đợt 2) trên 370 tấn gạo bằng nguồn gạo dự trữ quốc gia cho 24.672 đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các đối tượng nhận gạo đợt 2 thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm cả  đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại các cơ sở ngoài công lập; người có công với cách mạng; lao động tự do; các trường hợp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi đối tượng được nhận 15 kg gạo.

Tính chung 02 đợt, toàn Huyện đã phát 460 tấn gạo hỗ trợ cho 30.631 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong quá trình phát hỗ trợ gạo, người phát và người nhận gạo đều tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Trần Trọng Trung