Xuất bản thông tin

null Khởi động các Khu cách ly tập trung tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh về địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Khởi động các Khu cách ly tập trung tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh về địa phương

Ngày 05/10/2021, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã chủ trì cuộc họp triển khai các Khu cách ly tập trung công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh khác trở về địa phương.

Theo thông tin, từ ngày 01 đến ngày 05/10/2021 Huyện đã tiếp nhận 3.260 công dân từ nơi khác về địa phương. Lực lượng làm nhiệm vụ và các tình nguyện viên đã khẩn trương thực hiện xét nghiệm nhanh tầm soát COVID-19 và chăm lo ăn uống, chăm sóc y tế cho công dân theo đúng quy định. Huyện cũng đã tận dụng các điểm Trường học, Trung tâm học tập cộng đồng, đình, chùa,....đưa công dân vào cách ly tập trung. Tuy nhiên, các khu cách ly này hiện đang quá tải và dự kiến trong thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục đón khoảng 7.000 công dân ngoài Tỉnh trở về địa phương, do đó cần kích hoạt thêm các Khu vực cách ly tập trung.

Sau khi nghe ý kiến từ các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và một số ban ngành chức năng Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện nhanh chóng kiểm tra, kích hoạt lại 04 Khu cách ly tập trung trước đây ở các xã Hòa Bình, An Hòa, Phú Hiệp và Phú Cường; thống nhất thành lập thêm các Khu cách ly tập trung tại các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn Huyện. Đồng thời, xã hội hóa mua sắm, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và lắp đặt khu vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải,... cho Khu cách ly; bố trí việc ăn uống, chăm sóc y tế cho người cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Trọng Trung