Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 04/10/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 04/10/2021

Từ 18 giờ ngày 03/10/2021 đến 06 giờ ngày 04/10/2021, ghi nhận 18 ca mắc mới, về từ vùng dịch (10 ca Long An, 06 ca Thành phố Hồ Chí Minh, 02 ca Bình Dương).

Số ca mắc cộng dồn: 8.364 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP