Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình dạy học trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình dạy học trực tuyến

Ngày 21/9/2021, ông Châu Văn Bo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022 và tình hình dạy học trực tuyến tại xã Hòa Bình và xã Tân Công Sính.

Qua kiểm tra thực tế tại Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Hòa Bình và Trường Trung học cơ sở Tân Công Sính, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, nắm chắc những học sinh khó khăn do thiếu thiết bị công nghệ học trực tuyến,...

Qua đó, ông Châu Văn Bo lưu ý các trường cần phải nhanh chóng trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, thường xuyên dọn dẹp, lau rửa khu vực vệ sinh cho sạch sẽ,... Đặc biệt, phải có phương án phòng, chống dịch hiệu quả để xử lý tốt khi có xảy ra trường hợp F0...  Xây dựng kế hoạch, phương án dạy học trực tuyến và chuẩn bị sẵn sàng cho việc học trực tiếp,... Không để học sinh nào gián đoạn việc học trực tuyến do thiếu thiết bị di động. Giao Ủy ban nhân dân xã và Ban Giám hiệu trường quản lý thiết bị công nghệ để cho các học sinh khó khăn mượn để học trực tuyến và phân công giáo viên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng thiết bị công nghệ học trực tuyến của học sinh, tránh sử dụng thiết bị công nghệ được trang cấp vào mục đích khác.

Trần Trọng Trung