Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 21/9/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bản tin Covid-19 tỉnh Đồng Tháp sáng 21/9/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, từ 18 giờ ngày 20/9/2021 đến 06 giờ ngày 21/9/2021, ghi nhận 14 ca mắc mới.

Cụ thể, có 05 ca trong các cơ sở điều trị, 09 ca trong các khu vực phong tỏa.

Số ca mắc cộng dồn: 8.155 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có áp dụng một số quy định ở mức cao hơn và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH ĐỒNG THÁP