Xuất bản thông tin

null Tam Nông tổ chức xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân toàn Huyện từ ngày 20 đến ngày 25/9/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông tổ chức xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân toàn Huyện từ ngày 20 đến ngày 25/9/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tam Nông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình tại các xã, thị trấn và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn Huyện.

Thời gian tổ chức lấy mẫu là 05 ngày, bắt đầu từ ngày 20/9/2021 lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã An Long và Phú Ninh. Ngày 21/9/2021, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã An Hòa và Phú Thành B. Ngày 22/9/2021, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã Phú Thành A và Phú Thọ. Ngày 23/9/2021, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã Phú Cường và thị trấn Tràm Chim. Ngày 24/9/2021, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã Phú Đức và Phú Hiệp. Ngày 25/9/2021, lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn xã Tân Công Sính và Hòa Bình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu: quy trình thực hiện phải hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng; đảm bảo 100% hộ gia đình được tầm soát, xét nghiệm đại diện. Cán bộ, nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về lấy mẫu để đảm bảo an toàn cho bản thân và người được lấy mẫu. Các xã, thị trấn phân công cán bộ phối hợp và bố trí địa điểm, đảm bảo nguyên tắc 5K trong quá trình lấy mẫu.

Trần Trọng Trung