Xuất bản thông tin

null Tam Nông gieo sạ trên 9.420 ha lúa vụ Thu Đông 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông gieo sạ trên 9.420 ha lúa vụ Thu Đông 2021

Thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống”, sau khi thu hoạch dứt điểm 30.167ha lúa vụ Hè Thu năm 2021, nông dân huyện Tam Nông bắt tay ngay vào việc xuống giống lúa vụ Thu Đông năm 2021.

 

Theo kế hoạch, vụ lúa này có 07 xã, thị trấn sẽ gieo sạ 10.033 ha và chia làm 03 đợt. Tính đến ngày 08/9/2021, nông dân đã gieo sạ được trên 9.420 ha lúa, đạt hơn 94% kế hoạch đề ra. Vụ này, đa số nông dân đều chọn những loại giống lúa chất lượng cao, kháng sâu, bệnh,... để xuống giống như: OM 4900, OM 7347, OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8,... và hạn chế gieo sạ loại giống lúa IR 50404. Trà lúa xuống giống sớm tới nay, đã có 766 ha lúa trổ bông, 250 ha lúa làm đòng, 4.800 ha lúa đẻ nhánh và 3.604 ha lúa giai đoạn mạ; lúa đang phát triển tốt…

Dự kiến, đến giữa tháng 09/2021, nông dân các xã Phú Cường, Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thọ, Hòa Bình, Tân Công Sính và thị trấn Tràm Chim sẽ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Thu Đông. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khuyến cáo nông dân chủ động diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, phòng trừ sâu bệnh hại lúa,... Khi ra đồng chăm sóc cho lúa, nông dân phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5T của Bộ Y tế.                                                                                               

Trần Trọng Trung