Xuất bản thông tin

null Thăm và làm việc với Công ty chế biến thủy sản Hoàng Long về thực hiện phương án “3 tại chổ”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thăm và làm việc với Công ty chế biến thủy sản Hoàng Long về thực hiện phương án “3 tại chổ”

Ngày 12/8/2021, ông Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã đến thăm và xem xét tình hình thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty chế biến thủy sản Hoàng Long, xã Phú Cường.

Áp dụng phương án “3 tại chỗ”, Công ty hiện có 253 công nhân lao động; trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân lao động có chỗ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt, giải trí,… trong khuôn viên Công ty; hầu hết các công nhân lao động đều chấp hành nghiêm, không ai được ra ngoài phạm vi Công ty đang quản lý.

Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu cá đang vào kích cỡ chế biến và nhu cầu công nhân lao động đang rất cần có việc làm nên Công ty đề xuất cơ quan chức năng cho phép thu nhận thêm khoảng 450 công nhân lao động vào làm việc; trong quá trình thu nhận lao động, Công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt việc lấy mẫu xét nghiệm PCR và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, thực hiện tốt phương án “3 tại chỗ”tuân thủ nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao tính chủ động thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong quá trình sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty. Đồng thời, ghi nhận đề xuất của Công ty và giao cho chính quyền địa phương phối hợp với Công ty tổ chức kiểm tra, đánh giá, bố trí lực lượng thực hiện việc thu nhận công nhân lao động đảm bảo an toàn và thực hiện tốt theo phương án “3 tại chỗ”. Nếu đủ điều kiện, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Trọng Trung