Xuất bản thông tin

null Trao tặng gần 80 triệu đồng cho các khu cách ly và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao tặng gần 80 triệu đồng cho các khu cách ly và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19

Ngày 09/8/2021, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã đến thăm và trao tặng gần 80 triệu đồng cho các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Lao động huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình hoạt động của các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát; đồng thời, trao tặng mỗi nơi một phần quà trị giá từ 3 - 5 triệu đồng. Trong đó, có 03 chốt kiểm soát được tặng thêm 03 bao gạo. Qua đó, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện động viên các thành viên quản lý khu cách ly và các chốt kiểm soát cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt phương châm: "chống dịch như chống giặc". Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên phải tuân thủ nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, rửa tay và khai báo y tế rõ ràng, trung thực... đảm bảo an toàn sức khỏe mọi người. 

Nguồn kinh phí trao tặng gần 80 triệu đồng, do Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông hỗ trợ.

Trần Trọng Trung