Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện vừa đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Tại đây, lãnh đạo huyện Tam Nông đã ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện trong công tác thông tin, tuyền truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Biểu dương đơn vị đã tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ đột phá của huyện như: đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, công tác xây dựng nông thôn mới, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó, động viên cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thành Long