Xuất bản thông tin

null Lễ ra mắt chi hội “ 5 không, 3 sạch ”

Chi tiết bài viết Tin tức

Lễ ra mắt chi hội “ 5 không, 3 sạch ”

Ngày 09/6/2021, Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Phú Thọ ra mắt Chi hội “5 không, 3 sạch” tại Chi hội ấp Phú Thọ B, có 20 chị em là hội viên Chi hội ấp tham dự. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện nghiêm thông điệp 5k của Bộ Y tế trong quá trình diễn ra Lễ ra mắt.

Nhận thức rõ vai trò, thiên chức quan trọng của người phụ nữ trong mỗi gia đình cũng như đối với cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua, 06 Chi hội phụ nữ trong toàn xã Phú Thọ đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với ý nghĩa xã hội sâu sắc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã. Tại buổi lễ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao quyết định thành lập cho chi Hội ấp Phú Thọ B, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thông qua quy chế hoạt động. Theo đó các thành viên Chi hội sẽ nắm rõ vai trò tiên phong, đồng thời tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong xóm từng bước triển khai thực hiện hoàn thành mô hình ấp xanh, sạch, đẹp.

Việc triển khai, thành lập mô hình nhằm phát huy vai trò của Phụ nữ và tổ chức Hội tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; duy trì thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới của địa phương, nhất là tiêu chí về môi trường và nghị quyết các cấp Hội đề ra.

Diễm My