Xuất bản thông tin

null Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân xã An Long thành lập 06 tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xuống các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu cho chủ cơ sở ký cam kết tạm dừng hoạt động và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế

Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bán hàng theo hình thức mang về; Trường hợp bán trực tiếp, tại chỗ phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và không quá số lượng người theo quy định (20 người). Đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone).

 

Qua 08 đợt kiểm tra, thực hiện cho cam kết 120 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; 34 cơ sở làm đẹp, 03 cơ sở karaoke tại chỗ, 14 cơ sở karaoke lưu động, 01 cơ sở massage, 03 cơ sở Internet, 03 cơ sở trò chơi trẻ em, 02 cơ sở billiarsd…

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành chủ trương, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Trúc