Xuất bản thông tin

null Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại xã Tân Công Sính

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại xã Tân Công Sính

 Ngày 19/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Công Sính phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đơn vị Bầu cử số 09 gồm 05 đại biểu

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua tóm tắt tiểu sử 05 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, sau đó từng  ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân huyện thông qua chương trình hành động của mình.

Sau khi nghe từng ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông qua chương trình hành động bà con cử tri xã Tân Công Sính đã gửi các ý kiến đến các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm như:  trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, đời sống thu nhập, tạo việc làm nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới, nâng cấp tuyến tỉnh lộ ĐT 855…

Bà con cử tri xã Tân Công Sính đã thống nhất với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Bên cạnh đó cử tri đề nghị từng ứng cử viên khi được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  hãy là người đại diện cho nhân dân, luôn quan tâm đến nhân dân.

           Cẩm Vân