Xuất bản thông tin

null Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 19/5/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đơn vị bầu cử số 8, Phú Đức và Phú Hiệp.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam  huyện thông báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên và từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên là những người có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân 02 xã Phú Đức và Phú Hiệp, đóng góp khả năng của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Mai Thanh Ngân