Xuất bản thông tin

null Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tràm Chim

Ngày 19/5/2021, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 06 gồm: ông Võ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tràm Chim; ông Trần Thanh Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông; bà Trần Thị Trúc Phương, cán bộ Truyền thanh thị trấn Tràm Chim; ông Phùng Công Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông; ông Nguyễn Văn Thù, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tràm Chim đã đến tiếp xúc với cử tri thị trấn Tràm Chim để vận động bầu cử.

Trong chương trình hành động được trình bày tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã quan tâm đến sự phát triển của thị trấn Tràm Chim như: tập trung phát triển đô thị văn minh, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của thị trấn và theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh và Huyện, làm tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt đạt theo quy chuẩn, cải thiện môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Qua đó, cử tri đã thống nhất và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hãy luôn quan tâm đến đời sống nhân dân và sự phát triển của huyện Tam Nông.

                                                                                            Chí Cường