Xuất bản thông tin

null Huấn luyện trung đội dân quân cơ động năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huấn luyện trung đội dân quân cơ động năm 2021

Từ ngày 19 đến 30/5/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức lớp huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động năm 2021 cho các cán bộ, chiến sĩ  trung đội Dân quân cơ động huyện.

Người dự tập huấn được bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ Quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới Quốc gia, an ninh Quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, huấn luyện đội ngũ Dân quân tự vệ, trinh sát, phòng hóa, y tế, hậu cần kỹ thuật, phòng thủ dân sự…

Mục đích của huấn luyện là nhằm giáo dục chính trị, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và nắm chắc nhiệm vụ Quốc phòng-Quân sự địa phương, hiểu biết Điều lệnh, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế, nắm chắc động tác kỹ thuật, chiến thuật Dân quân, biết hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ trong phân đội, … làm cơ sở vận dụng thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ ở địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trần Trọng Trung