Xuất bản thông tin

null Khen thưởng lực lượng cấp căn cước công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Khen thưởng lực lượng cấp căn cước công dân

Ngày  18/5/2021, tại Công an huyện Tam Nông, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện.

Tại đây, ông Trần Thanh Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn huyện. Đề nghị các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần vì “ Nhân dân phục vụ ”,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Tỉnh giao trong thời gian tới.

Được biết, đến ngày 18/5/2021, huyện Tam Nông đã cấp được hơn 50.000 đạt 72,7% căn cước công dân có gắn chíp điện tử chỉ tiêu Tỉnh giao, phấn đấu đến ngày 15/6/2021 huyện sẽ cấp hơn 69.000 căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Thành Long