Xuất bản thông tin

null Xe ô tô, xe gắn máy tăng cường tuyên truyền lưu động bầu cử lồng ghép phòng chống Covid - 19 trong tình hình mới…

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xe ô tô, xe gắn máy tăng cường tuyên truyền lưu động bầu cử lồng ghép phòng chống Covid - 19 trong tình hình mới…

Gần đến ngày Bầu cử 23/5/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông và lực lượng đoàn viên thanh niên ở 12 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức xe ô tô, xe gắn máy lưu động tăng cường tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống Covid-19 trong tình hình mới.

Trên xe có trang bị cờ, loa, băng ron, khẩu hiệu, áp phích hình ảnh, … chạy dọc trên các tuyến đường đông dân cư, khu vực chợ, … trên khắp địa bàn các xã, thị trấn trong huyện để đẩy mạnh tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền thông điệp: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, “ Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”,“ Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ”, “ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân ”, “ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ”,… Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế là “ khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế ” để góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng…

Trần Trọng Trung