Xuất bản thông tin

null Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân xã Tân Công Sính, nhiệm kỳ 2021 -2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân xã Tân Công Sính, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 13-14/5/2021 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Công Sính tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 -2026.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Công Sính tổ chức cho 43 ứng cử viên tại 06 đơn vị bầu cử báo cáo về dự kiến chương trình hành động và thực hiện chức trách nhiệm vụ nếu được bầu làm Đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi nghe các ứng cử viên thông qua chương trình hành động bà con cử tri đã phát biểu ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, cởi mở đối với những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm như kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chính sách xã hội, xây dựng và thực thi pháp luật về cải cách hành chính, đời sống thu nhập, tạo việc làm nông thôn.

Qua một buổi làm việc với tinh thần dân chủ và đầy trách nhiệm, cử tri đã có dịp tìm hiểu từng ứng cử viên và mạnh dạng trao đổi góp ý kiến cho từng ứng cử viên khi được bầu vào Hội đồng nhân dân là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bà con cử tri nhận thấy rằng ngày 23/5/2021 cử tri cả nước đi Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn của nước ta, thông qua cuộc bầu cử, cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, có đức, có tài tham gia vào Quốc hội và  Hội đồng nhân dân các cấp.

Cẩm Vân