Xuất bản thông tin

null Niêm yết xong danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Niêm yết xong danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tính đến ngày 05/5/2021, các xã-thị trấn trong huyện Tam Nông đã niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, số ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ tiêu chuẩn được niêm yết tại 81 khu vực bỏ phiếu là 52 vị để bầu lấy 31 đại biểu và 564 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã-thị trấn để bầu lấy 311 đại biểu. Bên cạnh đó, danh sách cử tri cũng được niêm yết tại trụ sở Ban Nhân dân khóm, ấp, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã và các khu vực bầu cử.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 81.388 cử tri. Đông đảo cử tri đã đến nơi niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên… để tìm hiểu và chọn người đủ tài, đủ đức bầu làm đại biểu nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

BT: Trọng Trung.

QP: Chí Cường.