Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội tại huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội tại huyện

Ngày 27/4/2021, Đoàn công tác Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội tại huyện Tam Nông.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 2 khu vực bỏ phiếu tại xã Phú Cường và làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tam Nông.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội trên địa bàn huyện đúng quy định, tiến độ kế hoạch đề ra. Huyện đã thành lập 81 khu vực bỏ phiếu, số cử tri là 81.388 cử tri, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 700 đến 1.200 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri cũng được thực hiện hoàn thành đúng theo quy định của luật. Công tác tuyên truyền bầu cử được huyện chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến bầu cử cũng được huyện quan tâm thực hiện đúng theo quy định…

Qua kiểm tra, Ông Trần Văn Tám-  Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy  - Phó trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đng Tháp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội của huyện, đề nghị huyện tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử...

Thành Long