Xuất bản thông tin

null Xã Phú Cường tăng cường tiếp nhận hồ sơ vào các ngày nghĩ

CAICACHHANHCHINH CCHC

Xã Phú Cường tăng cường tiếp nhận hồ sơ vào các ngày nghĩ

Từ ngày 10 -11/4/2021. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân của Tổ cấp căn cước công dân lưu động Công an huyện Tam Nông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tăng cường thời gian làm việc ngày các ngày nghỉ để hỗ trợ người dân bổ sung hồ sơ làm căn cước công dân.

           Tại đây Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp xã nhận hồ sơ như đăng ký giấy khai sinh, bổ sung hộ tịch ngày, tháng sinh; trích lục bản sao giấy khai sinh cho người dân để hoàn chỉnh hồ sơ trong việc làm thẻ căn cước

 

         Tính riêng trong 02 ngày làm việc thứ bảy và chủ nhật, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận hơn 600 hồ sơ để người dân bổ sung hồ sơ làm thủ tục cấp căn cước công dân