Xuất bản thông tin

null Tiêu hủy 2,246 gam ma túy và các tang vật trong vụ án “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiêu hủy 2,246 gam ma túy và các tang vật trong vụ án “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 23/4/2021, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản trong vụ án “Mua bán - Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Đây là tang vật trong các bản án do Tòa án nhân dân huyện Tam Nông xét xử đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành.

 Các tài sản đem tiêu hủy bằng hình thức hòa tan vào nước tổng cộng 2,246 gam chất ma túy (loại Phethamphetamine) rồi đổ vô bồn rửa tay. Các tang vật có liên quan kèm theo như: nỏ thủy tinh dạng hình phểu, bật lửa, kéo, chai-bình-ống hút bằng nhựa cũng được thiêu hủy theo đúng Luật định.

Trần Trọng Trung