Xuất bản thông tin

null Phối hợp tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phối hợp tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 08 đến ngày 20/4/2021, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia huyện Tam Nông tổ chức tuyên truyền công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 12 xã, thị trấn, thu hút 456 lượt người tham dự.

Thông qua các buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bum, Chủ tịch Hội Luật gia và đồng chí Trương Hồng Hải - Phó Trưởng phòng Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản cụ thể như: Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dânquyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử,

Nhìn chung, công tác tuyên truyền luôn bám sát định hướng của cấp trên, hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, hấp dẫn; nổi bật mục đích, ý nghĩa và tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cư tri và Nhân dân để sẵn sàng cho ngày 23/5/2021 tất cả cử tri đi bầu cử - xem đây là ngày hội lớn trong Nhân dân./.

Thùy Nga