Xuất bản thông tin

null Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19-04-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHPN xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Phú Ninh đã tổ chức các hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, Hội đã tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế và hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, qua đó giúp trên 687 Phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, với số tiền trên 6,3 tỷ đồng, trong đó có 147 Phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng,

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã Phú Ninh đã đề ra 07 chỉ tiêu, 03 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ. Đặc biệt, tập trung phát động Phụ nữ thực hiện phong trào “Phụ nữ vun đắp được hiểu là làm cho ngày thêm bền vững và phát triển hơn giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện 02 khâu đột phá: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu 09 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phú Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Thị Cẩm Nhung tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dịp này, UBND xã Phú Ninh đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ xã Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021./.

                                                                                           Chí Cường