Xuất bản thông tin

null Tăng cường tuyên truyền vận động tham gia xuất khẩu lao động

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường tuyên truyền vận động tham gia xuất khẩu lao động

Trước tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến công tác Xuất khẩu lao động của địa phương.

Năm 2021, với mục tiêu quan trọng là tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và kiến thức cho người lao động và hoàn thành chỉ tiêu huyện giao về công tác đưa người lao động làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng.

Vào ngày 13/4/2021, UBND xã An Long đã thành lập đoàn xuống từng ấp tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, ngày 20/4/2021 tham dự sàn giao dịch tại xã Phú Ninh, ngày 26/4/2021 tham dự đơn hàng nghiệp đoàn Kumasan Kyodo Kumiai tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông và tham gia sàn giao dịch việc làm vào ngày 12 hàng tháng tại Trung tâm GTVL tỉnh Đồng Tháp.

Với phương châm đến tại gia, tư vấn tại nhà, tuyên truyền vận động từng thanh niên và gia đình. Đồng thời, thông tin đến gia đình và thanh niên cho thanh niên nắm rõ thông tin về các thị trường có tiềm năng, trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn tuyển chọn cũng như điều kiện làm việc, các chính sách, chế độ ưu đãi và thủ tục hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Được biết, đoàn sẽ tiếp tục ra quân tuyên truyền, vận động từ nay đến hết ngày 16/4/2021.

Thúy Hằng