Xuất bản thông tin

null Bản vẽ Quy hoạch thị trấn Tràm Chim

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bản vẽ Quy hoạch thị trấn Tràm Chim

Bản vẽ Quy hoạch thị trấn Tràm Chim

Bản vẽ Quy hoạch thị trấn Tràm Chim:

1/ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu hành chính huyện Tam Nông.

2/ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim.

3/ Quy hoạch chi tiết bổ sung Cụm dân cư ấp 3B, TTTC.

4/ Quy hoạch chi tiết chỉnh trang ao sen mở rộng.

5/ Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư khóm 1, TTTC.

6/ Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư khóm 2 mở rộng, TTTC.

7/ Quy hoach chi tiết chỉnh trang khu phố kênh đường gạo TTTC.

8/ Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Ao Sen.

9/ Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư Ấp 3, TTTC.

10/ Quy hoạch chi tiết Cụm dân cư ấp 3B, TTTC.

11/ Quy hoạch chi tiết cụm dân cư ấp 4, TTTC.

12/ Quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị mới bờ đông thị trấn Tràm Chim.

13/ Quy hoach chi tiết lau bóng gao thị trấn Tràm Chim.

14/ Quy hoạch chi tiết phân lô khu hành chính cũ huyện Tam Nông.

15/ Quy hoạch chi tiết phân lô trụ sở UBND TTTC Cũ.

16/ Quy hoạch chi tiết Tuyến dân cư khóm 2, TTTC.

17/ Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Nam Kênh Hậu TTTCl.

18/ Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Thanh Bình - Tràm Chim (đoạn 1).

19/ Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Thanh bình - Tràm Chim (đoạn 2).

20/ Quy hoạch chi tiết xây dựng kè thị trấn Tràm Chim.

21/ Thiết kế tổng mặt bằng khu vui chơi thiếu nhi Ao Sen