Xuất bản thông tin

null Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện

Ngày 14/04/2021, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh do ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đông Tháp làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Tam Nông.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 2 khu vực bỏ phiếu, ủy Ban bầu cử xã Phú Thọ và làm việc với ban chỉ đạo bầu cử huyện Tam Nông.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đúng quy định, tiến độ kế hoạch đề ra. Huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp huyện và dự kiến ở cấp xã sẽ hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16/04, Huyện đã thành lập 81 khu vực bỏ phiếu, số cử tri là 81.388 cử tri, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 700 đến 1.200 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri cũng được thực hiện hoàn thành đúng theo quy định của luật. Công tác tuyên truyền bầu cử được huyện chủ động triển khai đa dạng với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cử tri và người dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến bầu cử cũng được huyện quan tâm thực hiện đúng theo quy định…

Qua kiểm tra, Ông Huỳnh Minh Tuấn-  Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Tam Nông, đề nghị huyện tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhân dân, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử...

Thành Long