Xuất bản thông tin

null Tập huấn lực lượng dân quân tự vệ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn lực lượng dân quân tự vệ năm 2021

Ngày 14/4/2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn lực lượng Dân quân Tự vệ năm thứ nhất năm 2021.

Lớp tập huấn diễn ra 15 ngày. Lực lượng Dân quân tự vệ được bồi dưỡng và trang bị những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, cơ sở vững mạnh toàn diện và những điều lệnh đội ngũ, đội hình; giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; hướng dẫn kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển những người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xả, thị trấn; những người bị nạn do thảm họa…

Mục đích của tập huấn là nhằm bồi dưỡng cán bộ Dân quân Tự vệ nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Dân quân Tự vệ, điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành… làm cơ sở trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương ở cơ sở.

Trần Trọng Trung