Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III

Ngày 14-04-2021, UBMTTQVN huyện Tam Nông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất theo danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách của UBMTTQVN huyện thông qua, với tỷ lệ cơ cấu như sau: tái cử 11 người, tỷ lệ 18,64%; Nữ: 26 người, tỷ lệ 44,06%; Dưới 40 tuổi: 28 người, tỷ lệ 47,45%; Ngoài Đảng 09 người, tỷ lệ 15,25 %; trên Đại học 04 người, tỷ lệ 6,77%; Đại học 49 người, tỷ lệ 83,05%; dưới Đại học 06 người, tỷ lệ 10,16%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ III, UBMTTQVN huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức cho người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

                              Chí Cường