Xuất bản thông tin

null Xã Tân Công Sính và Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xã Tân Công Sính và Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 13/4/2021, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp -  Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Có 23 xã được Hội đồng Thẩm định của tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (có 01 xã công nhận lại - xã Thường Lạc ). Kết quả, Hội đồng Thẩm định của tỉnh thống nhất đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó huyện Tam Nông có 2 xã Tân Công Sính và Phú Thọ; Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng); Long Hậu, Tân Hoà, Phong Hoà (huyện Lai Vung); Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới (huyện Thanh Bình); Tân Bình, Hoà Tân (huyện Châu Thành); Phú Thuận A, Thường Phước 1, Phú Thuận B, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự); Long Hưng A, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò); Ba Sao, Phương Thịnh, Phương Trà (huyện Cao Lãnh).

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các sở, ngành, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là an ninh - trật tự, môi trường, giao thông v.v.. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 76/115 xã đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn Khương