Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Long

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Long

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tam Nông do ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Long.

Theo báo cáo, xã An Long đã thực hiện đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Dự kiến đến đầu năm 2022 An Long sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, xã An Long đang tích cực vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường, vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ và trồng hoa tạo cảnh quan trước nhà. Đặc biệt xã đang tập trung thực hiện giải quyết việc làm, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bền vững...

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông đánh giá cao kết quả công tác xây dựng nông thôn mới mà xã An Long đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội xã An Long tích cực vận động người dân nâng cao ý thực xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các hồ sơ, số liệu minh chứng các tiêu chí đã đạt làm cơ sở cho đoàn huyện và tỉnh đến phúc tra vào năm 2022, đồng thời yêu cầu xã phát động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn mới…

Thành Long