Xuất bản thông tin

null Có 2 đô thị loại v được tỉnh công nhận

Chi tiết bài viết Tin tức

Có 2 đô thị loại v được tỉnh công nhận

Ngày 10/4/2021, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã tổ chức “đối thoại cùng nhân dân” trên sóng FM, với chủ đề “Công tác phát triển đô thị ở huyện Tam Nông”

Qua 60 phút, đã có 14 câu hỏi được 2 diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh Đài huyện. Ông Vũ Văn Bi - Phó Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Đến đầu năm 2021, huyện có 2 đô thị loại V được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là xã An Long và thị trấn Tràm Chim. Từ nay đến cuối năm 2021, huyện sẽ tập trung chủ yếu nâng chất của đô thị sao cho các chỉ tiêu tăng lên, không phát sinh thêm đô thị mới. Định hướng đến năm 2030, huyện sẽ phát triển và phân loại 4 đô thị gồm: Thị trấn Tràm Chim sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trung tâm xã An Long, trung tâm xã Phú Thành A và trung tâm xã Hoà Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Còn ông Nguyễn Phương Bình - Phó Chủ tịch UBND xã An Long trả lời về 5 tiêu chí đô thị loại 5 mà xã đã nổ lực đạt được gồm: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và quá trình phát triển kinh tế xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Nổi bật, Đảng ủy-UBND xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế như công nghiệp chiếm 21,54%, thương mại dịch vụ chiếm 44,81%, nông nghiệp thủy sản chiếm 33,65% và giữ tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%...

Trần Trọng Trung