Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã

Ngày 7/4/2021 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Cường, huyện Tam Nông tổ cấp căn cước công dân lưu động Công an huyện Tam Nông đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã Phú Cường.

Tại đây Công an huyện đã thành lập 01 tổ để phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân, thời gian làm việc từ 6h sáng đến 24h tối. Bên cạnh đó bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã tăng cường tiếp nhận hồ sơ làm giấy khai sinh trong việc bổ sung ngày, tháng sinh cho người dân để thuận tiện trong việc làm thẻ căn cước.

Tính trong ngày đầu, tổ cấp căn cước công dân Công an huyện đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân.

Nguyễn Hữu Nghĩa

truyền thanh xã Phú Cường