Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt công tác tiếp nhận - trả kết quả về thủ tục hành chính cho người dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận - trả kết quả về thủ tục hành chính cho người dân

Nhằm giúp cho người dân có nhu cầu trong việc đăng ký làm khai sinh bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã được thuận lợi, nhanh chóng.

Tính từ ngày 28/03/ đến ngày 04/04/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Phú Thành A đã tiếp nhận và trả kết quả trên 1.200 hồ sơ của người dân đến đăng ký làm các thủ tục hành chính, trong đó phần nhiều là đăng ký khai sinh bổ sung ngày, tháng sinh, đơn xin việc làm, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân và thủ tục đất đai. Do yêu cầu của người dân về đăng ký làm khai sinh ngày càng nhiều, Ủy ban nhân dân xã tổ chức bố trí thêm 03 bàn cho cán bộ xã ghi hộ các loại giấy tờ cần thiết cho người dân, đồng thời phục vụ luôn cả ngày thứ bảy và Chủ nhật.

Ngoài việc phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban nhân dân xã cũng trang bị bàn ghế cho người dân ngồi chờ, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho người dân trước khi vào phòng đăng ký làm thủ tục, nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

                                                                                           Dương Tấn Hảo