Xuất bản thông tin

null Họp dân triển khai thực hiện dự án thi công tuyến lộ bờ Bắc kênh Đồng Tiến, thị trấn Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp dân triển khai thực hiện dự án thi công tuyến lộ bờ Bắc kênh Đồng Tiến, thị trấn Tràm Chim

Ngày 08/4/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Nguyễn Hữu Nghĩa đã chủ trì họp các hộ dân triển khai, thực hiện đầu tư Dự án thi công tuyến đường bờ Bắc kênh Đồng Tiến, thuộc ô bao số 27, thị trấn Tràm Chim.

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài hơn 2.000m, chiều ngang ranh giải phóng mặt bằng 7,5m, chiều ngang mặt đường 5,5m. Kinh phí đầu tư trên tỷ đồng, do ngân sách UBND tỉnh Đồng Tháp và huyện hỗ trợ; các hộ dân tự nguyện hiến đất và di dời nhà cửa, chuồng trại và cây trồng…

Mục đích của việc làm đường này là tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao kết hợp khai thác du lịch... để tăng nguồn thu nhập kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển và bảo vệ rừng tràm, khu sinh thái Vườn Quốc gia Tràm Chim…

Trong ô bao số 27, có 42 hộ dân quản lý sử dụng 27ha đất. Khi thi công tuyến đường sẽ mất khoảng 6.278m2 đất. Qua làm việc đa số các hộ dân đều thống nhất hiến đất làm đường. Tuy nhiên, chỉ còn một hộ yêu cầu hỗ trợ di dời nhà và cây trồng để giao mặt bằng làm đường và một hộ yêu cầu bồi thường đất bị mất, vì trước đây đã một lần hiến đất rồi.

Sau khi thị sát thực tế, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã đưa ra phương án thực hiện hợp tình, hợp lý để tuyến đường được thi công kịp thời, đúng hạn định.

Trần Trọng Trung