Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 06-04-2021, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Tam Nông do ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện làm trưởng Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Phú Thọ và An Hòa.

 

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đã được hai xã thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Hai địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hai hội nghị hiệp thương và lập danh sách cử tri, công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện thường xuyên; cơ sở vật chất chuẩn bị đảm bảo phục vụ tốt cho cuộc bầu cử sắp tới…Hai xã cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong công tác bầu cử theo mốc thời gian quy định như: tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, niêm yết danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; trang trí khu vực bỏ phiếu và tổ chức cho cử tri tham gia bỏ phiếu…

Ông Trần Thanh Nam – Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của hai xã. Đồng thời đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử cho người dân nắm; chú trọng việc trang trí, cổ động bầu cử; triển khai thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra; chuẩn bị chu đáo các cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, báo cáo kịp thời về tiến độ của công tác bầu cử cho huyện nắm…

                                                                                            Chí Cường