Xuất bản thông tin

null Tổ chức cấp căn cước Công dân trên địa bàn xã Phú Thành A

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức cấp căn cước Công dân trên địa bàn xã Phú Thành A

Từ ngày 28/03 đến ngày 04/04/2021 tại trụ sở Công an xã Phú Thành A, Tổ cấp căn cước công dân lưu động Công an huyện Tam Nông tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã Phú Thành A.

Thực hiện đề án của Bộ công an và phương án số 01 ngày 25/01/2021 của Công an huyện Tam Nông về việc cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện Tam Nông. Tại địa bàn xã Phú Thành A, Công an huyện Tam Nông đã thành lập 02 tổ để đủ sức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân, thời gian làm việc từ 6h sáng đến 22h tối.

Tuy nhiên do lượng hồ sơ tiếp nhận theo yêu cầu người dân ngày càng nhiều, phần lớn là những công nhân đi làm xa về, từ đó mà thời gian làm việc có ngày phải vượt qua đến 2h sáng hôm sau. Tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã cũng làm việc tiếp tục đến ngày thứ bảy và Chủ nhật để tiếp nhận hồ sơ làm giấy khai sinh trong việc bổ sung ngày, tháng sinh cho người dân để thuận tiện trong việc làm thẻ căn cước.

Tính trong một tuần, 02 tổ cấp căn cước công dân Công an huyện Tam Nông đã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân xã Phú Thành A nói riêng và một số xã lân cận trong huyện Tam Nông.

                                                                                                 Dương Tấn Hảo