Xuất bản thông tin

null Hiệu quả mô hình sinh kế mù lũ (WB9) của ông vương

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả mô hình sinh kế mù lũ (WB9) của ông vương

Những này qua, ông Nguyễn Văn Vương ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông đã thu hoạch cá đồng tự nhiên trên 3 ha ruộng lúa. Đây là mô hình nằm trong dự án "sinh kế mùa lũ" (gọi tắt là WB9) đã được ông Vương tham gia hơn 2 năm qua.

Đàn cá đồng tự nhiên trong ruộng được ông Vương dẫn dụ từ mùa nước nổi năm 2020, đưa vào trữ trong 2 cái ao cạnh nhà. Đồng thời, ông Vương còn thả nuôi thêm 5.000 con cá lóc giống trong ao. Đến nay, sau hơn 4 tháng chăm sóc, ông Vương đã thu hoạch được 1/3 diện tích ao và ruộng lúa, được gần 1 tấn cá đồng tự nhiên các loại. Bán giá bình quân từ 80.000 - 120.000đồng/kg cá đồng tự nhiên tùy loại, ông Vương thu gần 100 triệu đồng. Vụ Đông Xuân 2020-2021, ông Vương thu hoạch 3 ha lúa, bán giá 6.300đồng/kg, trừ tất cả chi phí, ông Vương còn lãi trên 105 triệu đồng và bán đàn vịt 1.500 con nuôi đợt đầu được 35 triệu đồng… Tổng lợi nhuận ông Vương thu được đến nay hơn 250 triệu đồng.

Hiện tại, ông Vương đang nuôi 1.500 con vịt siêu thịt được hơn 1 tháng và thu hoạch hằng ngày đàn cá tự nhiên trong 2/3 diện tích mặt nước ruộng và ao còn lại khoảng hơn 2 tấn cá đồng tự nhiên, chuẩn bị gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2021. Từ đó, cho thấy mô hình sinh kế mùa lũ được ông Nguyễn Văn Vương thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Trần Trọng Trung