Xuất bản thông tin

null Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà Văn hóa ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Công Sính tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri đối chiếu với những tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định, chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu.

Tại hội nghị cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của 2 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 13 vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Sau đó cử tri  đóng góp ý kiến cho các vị  đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã có đủ điều kiện, tiểu chuẩn và bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Cuối chương trình lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả cử tri biểu quyết thống nhất 100%.

                                                                                      Cẩm Vân