Xuất bản thông tin

null Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ III, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và Hội đồng nhân dân Xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 31/03 đến 02/04/2021, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành A xuống các ấp trên địa bàn, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 49 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và 04 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ: 2021 - 2026, trong đó có 03 người hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thành A.

Tại mỗi ấp, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã thông qua một số điều trong Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật bầu cử quy định về những người không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời thông qua tóm tắc tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã Phú Thành A, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe thông qua tóm tắc tiểu sử của những người được giới thiệu ra ứng cử, 100% cử tri dự Hội nghị đã thống nhất đối với những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ này.

                                                                                          Dương Tấn Hảo