Xuất bản thông tin

null Tổ chức ngày hội thanh niên đọc sách

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức ngày hội thanh niên đọc sách

Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thành A, huyện Tam Nông tổ chức Ngày hội “Thanh niên cùng đọc sách” cho trên 25 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Tại đây, lãnh đạo Xã Đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tích tục nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao nhận thức từ sách.

 Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống, hướng tới nâng cao nhận thức và thúc đẩy lòng đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ, tôn vinh giá trị của Sách và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

                                                                                        Dương Tấn Hảo