Xuất bản thông tin

null Có 734 lao động xuất cảnh, đạt trên 197%

Chi tiết bài viết Tin tức

Có 734 lao động xuất cảnh, đạt trên 197%

Ngày 03/4/2021, ông Nguyễn Phú Hiếu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp và ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Tam Nông đã trả lời 15 câu hỏi của thính giả điện thoại đến chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng FM Đài Truyển thanh huyện trong 60 phút.

Nội dung chủ đề là:“định hướng công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài những thị trường tiềm năng”.

Ông Nguyễn Phú Hiếu cho biết: Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2020, toàn tỉnh chỉ có 1.104 lao động xuất cảnh, bằng 54,68% so năm 2019 và từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh chỉ đưa có 236 lao động xuất cảnh. Hiện tại nhu cầu tuyển dụng của các công ty, xí nghiệp ở Nhật Bản rất lớn và đây là cơ hội cho lao động Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hùng Cường bày tỏ: Giai đoạn năm 2017 - 2020, huyện đã đưa 734 lao động xuất cảnh, đạt 197,31% so kế hoạch huyện giao. Riêng quý I/2021, toàn huyện đã đưa 28 lao động xuất cảnh và 80 lao động đang học định hướng. Những lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đều có cuộc sống và thu nhập ổn định. Bình quân hàng tháng, mỗi lao động gửi về gia đình từ 25 - 30 triệu đồng.

Trong năm 2021, huyện sẽ tập trung đưa lao động vào các thị trường có thu nhập cao, có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Đồng Tháp như: Nhật Bản, Đài Loan… góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương...

Trần Trọng Trung